GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 20/07/2018 20:30 (GMT+7)

1. Ông Nguyễn Thế Lượng. Địa chỉ khu đất: Thôn Khang Bắc, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 98, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 650m2 (đất ở: 200m2; đất vườn: 450m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 448139 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1995. Điện thoại liên hệ: 0979808368.

2. Ông Lê Công Bền. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 306, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 924m2 (đất ở: 200m2; đất vườn: 724m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0974960586.

3. Ông Lê Văn Trấn. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 210, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 450m2 (đất ở: 200m2; đất vườn: 250m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0974960586.
4. Ông Văn Doãn Bản. Địa chỉ khu đất: Thôn 2,  xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1093, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 760m2 (đất ở: 200m2; đất vườn: 560m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0974960586.

5. Tên tôi là: Đặng Đình Phượng. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri D0552546; Giấy chứng nhận mang tên ông Đặng Đình Phượng , do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994; Tại thửa đất số 73, tờ bản đồ 04, với tổng diện tích là 314m2, trong đó: 200m2 đất ở và 114m2 đất vườn.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên, cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ trên. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1