GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 06/06/2018 09:31 (GMT+7)

1. Ông Hà Hữu Huy. Địa chỉ thửa đất: thôn 5, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Địa chỉ thường trú: 199 Lê Lai, phường Đông Sơn,  TP Thanh Hóa . Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 00747, số seri E 0362761; Giấy chứng nhận mang tên ông Hà Hữu Huy, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa đất số 933 theo vị trí đang sử dụng thực tế, tờ bản đồ 03 với diện tích là 300 m2 đất ở (Trong giấy chứng nhận ghi là thửa số 932, tờ bản đồ số 03). Năm 2010 thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp xây dựng tuyến đường Quốc lộ 47 đã thu hồi của gia đình là 96,6 m2 đất ở, diện tích còn lại theo GCNQSDĐ là 203,4 m2. Trong quá trình sử dụng do sơ xuất gia đình đã làm mất GCNQSDĐ.

2. Tên tôi là Đoàn Như Lỡ. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa.  Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 01312, số seri E0723726; Giấy chứng nhận mang tên ông Đoàn Như Lỡ, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa đất số 295, tờ bản đồ 06, với tổng diện tích là 1320 m2, trong đó 200 m2 đất ở và 1120 m2 đất vườn. Trong quá trình sử dụng do sơ xuất gia đình đã làm mất GCNQSDĐ.

3 Tên tôi là: Nguyễn Duy Hội. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 01246/QSDĐ, số seri E0301718; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Duy Hội, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa đất số 48, tờ bản đồ 04 diện tích là 450m2 trong đó 200m2 đất ở và 250m2 đất kinh tế vườn.

4. Tên tôi là Bùi Thị Định. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 822, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 200m2. Trong đó đất ở: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

5. Tên tôi là Lại Duy Nhân. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Danh, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1065, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 808m2. Trong đó đất ở: 200m2; Đất vườn: 608m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

6. Tên tôi là Hoàng Văn Viên. Địa chỉ khu đất: Thôn Tam Uy, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 192, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 500m2. Trong đó đất ở: 200m2; Đất vườn: 300m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994.

7. Tên tôi là Phạm Văn Xã. Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Quang 1, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số giấy: D0156173, số vào sổ: 00102 QSDĐ/114 cấp ngày 31/12/1993; Thửa đất số 218 tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính xã Quảng Đông đo vẽ năm 1993, Diện tích 1.023m2 trong đó đất ở 200m2 CLN 823m2, địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Quang 1, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1