GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 30/05/2018 11:09 (GMT+7)

1. Ông Lê Văn Hiệu. Địa chỉ khu đất: Thôn An Toàn, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 462, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 650 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 450 m2; Thửa 333, tờ 01, diện tích: 945 m2 (Đất CLN). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0296414 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994. Điện thoại liên hệ: 0978735995.

2. Bà Nguyễn Thị Hội. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 182+174, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1910 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 1710 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01646500072.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1