GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 21/05/2018 22:15 (GMT+7)

1. Ông Trịnh Xuân Mịnh. Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 400, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1484 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 1284 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 769460 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 01/2/1995.

2. Ông Lê Ngọc Vính. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 149, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 694 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 494 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344550 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 01/2/1995.

3. Ông Ngô Công Thành. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 237, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 664 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 464 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224369 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01652497511.

4. Ông Hoàng Xuân Thuận. Địa chỉ khu đất: Xóm Câu, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 286, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 598 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 398 m2; Thửa 280, tờ bản đồ số: 04, diện tích 429 m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 0009889 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01652497511.

5. Ông Viên Đình Vui. Địa chỉ khu đất: Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 288, tờ bản đồ số: 8. Diện tích: 1167 m2. Trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 967m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0324299 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm năm 1994.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1