GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 17/05/2018 16:27 (GMT+7)

1. Ông: Nguyễn Xuân Sơn. Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 251 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 457m2. Trong đó: 200m2 đất ở và 257m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận E 0419935 vào sổ cấp giấy số 00655/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

2. Bà: Đới Thị Ngà. Địa chỉ: Thôn 6, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 618 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 650m2. Trong đó: 200m2 đất ở và 450m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận 0330234 vào sổ cấp giấy số 00783/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

3. Ông: Trần Ngọc Đoài. Địa chỉ: Thôn 6, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 63 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 200m2 đất ở. Số giấy chứng nhận 0370033 vào sổ cấp giấy số 006101/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

4. Ông: Trương Văn Thu. Địa chỉ: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 10 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 476m2. Trong đó: 200m2 đất ở và 276m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận G 448120 vào sổ cấp giấy số 01618/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

5. Ông: Đầu Khắc Sinh. Địa chỉ: Thôn Sơn Lâm, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 448 tờ bản đồ số 01 Diện tích: 916m2. Trong đó: 200m2 đất ở và 716m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận G 448854 vào sổ cấp giấy số 0346/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/5/1995.

6. Ông Nguyễn Văn Chiên. Địa chỉ khu đất: Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 404, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 1.543m2. Trong đó, đất ở: 200m2; đất vườn: 1.343m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: C 248707 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0978735995.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1