GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 02/05/2018 10:15 (GMT+7)

1. Ông Tô Vũ Côi. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 201, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 384 m2. Trong đó đất ở: 200 m2 ; Đất vườn: 184 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 344351 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1080. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

2. Ông Lê Đình Ngọc. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 30, tờ bản đồ số: 7. Diện tích: 405 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 205 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 807932 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01302. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

3. Ông Nguyễn Văn Thiện. Địa chỉ khu đất: Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 404, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 1543 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 1343 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: C 248707 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0978735995.

4. Ông Viên Đình Hân. Địa chỉ khu đất: Thôn Hòa Bình xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 406, tờ bản đồ số: 8. Diện tích: 420 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 220 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 340285 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

5. Ông Hoàng Xuân Vang. Địa chỉ khu đất: Thôn Thắng Phú, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 134, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 1834m2. Trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1635m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 226497 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0978735995.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1