GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 23/04/2018 19:51 (GMT+7)

1. Ông Phạm Văn Hóa. Địa chỉ khu đất: Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 226, tờ bản đồ số: 8. Diện tích: 527 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 327 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324307 do UBND huyện Quảng Xương cấp.

2. Ông Hoàng Mạnh Cẩn. Địa chỉ khu đất: Thôn Hồng 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 525, tờ bản đồ số: 2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009276 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01646740973.

3. Ông Đặng Văn Luận. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Khang, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1069, tờ bản đồ số: 3. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009738 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0979086703.

4. Ông Đặng Văn Hoan. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Khang, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1072, tờ bản đồ số: 3. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009788 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0979689840.

5. Ông Đặng Văn Hà. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Khang, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 882, tờ bản đồ số: 3. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224916 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01639808937.

6. Bà Đặng Thị Mạnh. Địa chỉ khu đất: Thôn Phúc 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009350 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 399. Điện thoại liên hệ: 0932487407.

7. Ông Phùng Văn Năm. Địa chỉ khu đất: Thôn Phúc 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009364 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01695412023.

8. Ông Hoàng Bùi Lương. Địa chỉ khu đất: Thôn Hồng 2, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 235, tờ bản đồ số: 2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009319 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 01689044774.

9. Ông Phùng Văn Xí. Địa chỉ khu đất: Thôn Phúc 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1099, tờ bản đồ số: 3. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009335 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Điện thoại liên hệ: 0973931704.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1