GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 28/10/2019 08:59 (GMT+7)

1. Tên tôi là Hoàng Thị Thỏ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 698; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 230m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 30m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Tên tôi là Lê Ngọc Đường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 186; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 3009m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri 774892 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số:1206.

3. Tên tôi là Uông Ngọc Mau. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 193; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 2120m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 774861 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số:1240.

4. Tên tôi là Nguyễn Thị Đãi. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 356; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 535m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 335m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009334 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số:1096.

5. Tên tôi là Trần Phụ Trung. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 90; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 1124m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0166753 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

6. Tên tôi là Đào Văn Thấy. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 440; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 937m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0336381 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

7. Tên tôi là Hoàng Văn Hạnh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 301; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 928m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0336306 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

8. Tên tôi là Cao Xuân Bính. Địa chỉ khu đất: Xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 106; Tờ bản đồ số: 11; Diện tích: 425m2 (trong đó đất ở: 290m2; đất vườn: 135m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: W 306353 do UBND huyện Hoằng Hóa, (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa cấp 01/9/2003. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 866.

9. Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 313(c); Tờ bản đồ số: 10; Diên tích: 100m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AB 897974 do UBND huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/8/2005. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: H 00434.

10. Tên tôi là Đới Sỹ Thiệp. Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Đới Sỹ Thiệp, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00515/QSDĐ số seri 0336437 tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 4, diện tích 405 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 205 m2 kinh tế vườn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

11. Tên tôi là Trần Thị Phương. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Trần Thị Phương, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 728; số seri D 085334 tại thửa đất số 683, tờ bản đồ số 3, diện tích 370 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 170 m2 đất vườn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994.

12. Tên tôi là Lê Hữu Hoan. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 933; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 500m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất cây lâu năm: 300m2). Thửa đất số 932; tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 144m2 (đất cây lâu năm). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0293858 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1379.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1