GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 23/07/2019 10:06 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 313; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích: 100m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 4808208 do UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/8/2005. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00434.

2. Tên tôi là Trần Ngọc Toàn. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Trần Ngọc Kiện. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; GCNQSDĐ số: 0370156, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00265/QĐDĐ tại thửa đất số 46, tờ bản đồ số 07, diện tích 1024 m2 (trong đó 200m2 đất ở và 824 m2 kinh tế vườn).

3. Tên tôi là Viên Đình Bính. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Viên Đình Bính. Địa chỉ: Thôn Bào Tiến, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; GCNQSDĐ số: 0370186, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00332/QĐDĐ tại thửa đất số 854, tờ bản đồ số 3, diện tích 252 m2 (trong đó 200m2 đất ở và 52 m2 kinh tế vườn).

4. Tên tôi là Nguyễn Duy Tuấn. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Duy Tuấn. Địa chỉ: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; GCNQSDĐ số: E0301708, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 01213/QĐDĐ tại thửa đất số 176, tờ bản đồ số 4, diện tích 200m2 đất ở.

5. Tên tôi là Trần Thị Kiên. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Viên Đình Luận. Địa chỉ: Thôn Bào Tiến, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; GCNQSDĐ số: 0370171, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00302/QĐDĐ cấp ngày 30/6/1994 tại thửa đất số 854, tờ bản đồ số 03, diện tích 326 m2 (trong đó 200m2 đất ở và 126 m2 kinh tế vườn).

6. Tên tôi là Đoàn Thế Cảnh. Địa chỉ thôn Thượng Đình II, Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đoàn Thế Cảnh. Địa chỉ thôn Thượng Đình II, Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích 200m2 đất ở và 385m2 đất vườn. Thửa đất 172, tờ bản đồ số 3 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Mai Đình Duân. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 320; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 760m2 Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993.Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01205.

8. Tên tôi là Hoàng Văn Hưng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 567; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 1.533m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1.333m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0711.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1