GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 05/06/2019 10:32 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Hạnh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1258; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 480m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 280m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00272.

2. Tên tôi là Lê Văn Xứng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 680; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 648m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 158.

3. Tên tôi là Hoàng Văn Soạn (Hoàng Mịch Soạn). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 702; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 248669 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 911

4. Tên tôi là Lê Thị Inh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 489; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 1440m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1240m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 248384 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1064

5. Tên tôi là Hoàng Duy Bảo. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 46; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 684m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 484m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 226559 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Hoàng Thị Đạt. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 498; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 477m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 277m2). Thửa đất số: 518; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 391m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0162171 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1284

7. Tên tôi là Hoàng Đình Hoạt. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 268; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 587m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 387m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324531 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Trần Khắc Khánh. Địa chỉ thường trú: Thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Khắc Khánh, GCNQSDĐ số 0009062, số vào sổ cấp GCN 00392/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Thửa đất số 73, tờ bản đồ 01, diện tích 550 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 350 m2 kinh tế vườn).  

9. Tên tôi là Đới Sỹ Tiến. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đới Sỹ Tiến, GCNQSDĐ số E0301769, số vào sổ cấp GCN 01301/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 8(04) diện tích 520 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 320 m2 kinh tế vườn). 

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, gia đình xin cảm ơn!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1