GMT+7
Thông tin KT-XH

TB Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quảng Hải

Đăng lúc: 05/03/2018 15:37 (GMT+7)

-

1. Hộ Ông: Đoàn Công Dương

Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 74 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 825m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 625m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: 0880382 vào sổ cấp giấy số: 00483/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

2. Hộ Ông: Đới Sỹ Hinh

Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 72 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 1168m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 968m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: 0753221 vào sổ cấp giấy số: 00487/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

3.Hộ Bà: Đới Thị Hà

Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 478 tờ bản đồ số 4 Diện tích: 490m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 290m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: 0330205 vào sổ cấp giấy số: 00813/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

4.Hộ Ông: Bùi Ngọc Lâm

Địa chỉ: Thôn 4 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 354 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 165m2 đất ở và thửa số 500 tờ bản đồ số 3 Diện tích 150m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: E 0330388 vào sổ cấp giấy số: 00946/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

5.Hộ Ông: Bùi Ngọc Vượng

Địa chỉ: Thôn 4 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 356 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 500m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 300m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: E 0324275 vào sổ cấp giấy số: 00974/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

6. Lê Đình Thường

Địa chỉ: Thôn 7 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 419 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 480m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 280m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: 0753695 vào sổ cấp giấy số: 00200/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

7.Ông: Đới Duy Dũng

Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 733 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 732m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 532m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: 0330859 vào sổ cấp giấy số: 00582/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

8. Ông: Trần Ngọc Thịnh

Địa chỉ: Thôn 6 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 575 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 485m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 285m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận:  0753769 vào sổ cấp giấy số: 00031/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

9. Ông: Phạm Văn Hóa

Địa chỉ: Thôn 8 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 226 tờ bản đồ số 08 Diện tích: 527m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 327m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: E 0324307 vào sổ cấp giấy số: 01014/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

10. Ông: Nguyễn Xuân Hội

Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 216 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 528m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 328m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: E 0330881 vào sổ cấp giấy số: 00561/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

11. Hộ Bà: Viên Thị Thênh

Địa chỉ: Thôn 10 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 34 tờ bản đồ số 05 Diện tích: 200m2 đất ở .

Số giấy chứng nhận: 798821 vào sổ cấp giấy số: 01747/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

12. Ông Viên Đình Đôi

Địa chỉ: Thôn 10 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 273 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 200m2 đất ở .

Số vào sổ cấp giấy số: 01748/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

13. Ông: Đới Sỹ Cành

Địa chỉ: Thôn 3 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 163 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 200m2 đất ở và Thửa số: 25 tờ bản đồ số 1 Diện tích 240m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: E 0330341 vào sổ cấp giấy số: 00890/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

14. Ông: Đới Ích Hạnh

Địa chỉ: Thôn 10 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tại thửa số: 588 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 400m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 200m2 Kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận: G 448148 vào sổ cấp giấy số: 00092/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

15. Hộ Bà: Trần Thị Phòng

Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thửa đất số: 228 tờ bản đồ số 05 Diện tích: 600m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 400m2 kinh tế vườn.

Số giấy chứng nhận C 375410 vào sổ cấp giấy số: 00988/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 25/6/1993.

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên, tôi xin cám ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1