GMT+7
Thông tin KT-XH

TB mất GCN QSDĐ

Đăng lúc: 10/03/2018 15:08 (GMT+7)

1. Tên tôi: Nguyễn Thị Nhàng, là vợ ông Nguyễn Duy Tu (đã chết). Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 01328/QSDĐ, số seri E 732742; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Duy Tu, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tại 02 thửa đất là: thửa đất số 166, tờ bản đồ 06, tờ bản đồ 06, với diện tích là 170m2 đất ở và thửa đất số 164, tờ bản đồ 06, diện tích trong hồ sơ là 228m2 đất trồng cây lâu năm.

2. Tên tôi bà Nguyễn Thị Hoa và chồng là ông Nguyễn Khắc Chất. Địa chỉ thường trú. thửa đất thôn 3, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 01396/QSDĐ, số seri G 573048; diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 605m2, trong đó 200m2 đất ở và 405m2 đất trồng cây lâu năm, tại thửa đất số 566, tờ bản đồ 05. Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Khắc Chất, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

Ai nhặt được cho xin theo địa chỉ trên, xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1