GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất xã Quảng Lộc (Quảng Xương)

Đăng lúc: 06/11/2017 22:51 (GMT+7)

-

Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Tài sản đấu giá:

1. MBQH số 37 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 19; diện tích các lô đất: 150m2; giá khởi điểm: 600.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/1 hồ sơ

2. MBQH số 39 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 09; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm từ: 600.000 đồng/m2 đến 720.000 đồng/m2

- Tiền đặt trước từ: 18.000.000 đồng đến 21.000.000 đồng/1 hồ sơ

3. MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 10; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm: 800.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng/1 hồ sơ

4. MBQH số 41 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 11; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng/1 hồ sơ

5. MBQH số 42 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 50; diện tích các lô đất: từ 150m2 đến 180m2; giá khởi điểm từ  600.000 đồng đến 720.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước từ: 18.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng/1 hồ sơ

6. MBQH số 44 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: 01 lô đất; diện tích lô đất: 140 m2; giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng/1 hồ sơ

7. MBQH số 45 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 02; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm: 800.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng/1 hồ sơ

8. MBQH số 46 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 02; diện tích các lô đất: từ 126 đến 144 m2; giá khởi điểm: 400.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng/1 hồ sơ

9. MBQH số 47 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 03; diện tích các lô đất: 175 đến 200 m2; giá khởi điểm: 500.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: từ 17.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/1 hồ sơ

10. MBQH số 48 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 10; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm: từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng/1 hồ sơ

11. MBQH số 49 UB/TN-MT ngày 09/6/2017: từ lô 01 đến lô 03; diện tích các lô đất: 117m2 đến 126 m2; giá khởi điểm: 500.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: từ 11.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng/1 hồ sơ

12. MBQH số 81 UB/TN-MT ngày 12/7/2016: từ lô 01 đến lô 07; diện tích các lô đất: 180 m2; giá khởi điểm: 500.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/1 hồ sơ

13. MBQH số 115 UB/TN-MT ngày 12/7/2016: từ lô 08 đến lô 09; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm: 500.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/1 hồ sơ

14. MBQH số 152 UB/TN-MT ngày 30/12/2016: từ lô 01 đến lô 12; diện tích các lô đất: 150 m2; giá khởi điểm: 600.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/1 hồ sơ

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/11/2017.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 08/11/2017.

Địa điểm: tại UBND xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hoặc tại Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/11/2017; tại Hội trường UBND Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết trong hồ sơ tham gia đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên muốn biết thêm thông tin xin liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa - Địa chỉ: Số 353, Đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.961.858, Email: Daugiathanhhoa353@gmail.com

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Tiến


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1