GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất xã Nga Hưng (Nga Sơn)

Đăng lúc: 06/06/2018 09:24 (GMT+7)

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ: Số nhà 91 Bào Ngoại, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

II. Tên của Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn;

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

a. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá

- Là quyền sử dụng 05 lô đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân đá bùa tây xóm 7, khu dân cư Ụ pháo đá bùa tây, khu dân cư ngõ ông Huyên, khu dân cư bắc ông Bình xóm 7, xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

b. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 07 giờ 00 phút ngày 20/6/2018.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn.

c. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 76.500.000 đồng đến 148.500.000 đồng/1lô;

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng/1 hồ sơ;

III. Tên của Người có tài sản đấu giá:

- Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn;

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

a. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản:  Là quyền sử dụng 05 lô đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân cư ao Bằng ngoại 3, khu dân cư ao Hoàn nội 4, khu dân cư ao Cần hanh gia, xã Nga Giáp (MBQH số 27/QHCT-UBND ngày 20/10/2016).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

b. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 20/6/2018.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn.

c. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 85.000.000đồng đến 105.000.000đồng /1lô;

- Tiền đặt trước: 15.000.000đồng/1 hồ sơ;

IV. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: từ ngày 31/5/2018 đến ngày 17/06/2018 tại nơi có tài sản đấu giá hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long.

- Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá QSD đất theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

+ Bản sao CMND, CCCD hoặc Sổ hộ khẩu;

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long - Điện thoại: 0932.324.968./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Đệ


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1