GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa)

Đăng lúc: 26/11/2017 21:53 (GMT+7)

Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá: Gồm 19 lô đất điểm dân cư nông thôn xã Hoằng Sơn thuộc MBQH số 71/MBQH-UBND ngày 08/6/2017.

2. Diện tích và giá khởi điểm: Diện tích từ 150m2/lô đến 233m2/lô; giá khởi điểm từ 124.800.000 đồng/lô đến 279.600.000 đồng/lô (có phụ lục chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: từ 100.000 đồng/1 hồ sơ đến 200.000 đồng/ 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: từ 20.000.000 đồng/ 1 hồ sơ đến 40.000.000 đồng/1 hồ sơ.

Số tài khoản: 3751 Mã QHNS 1021496 tại Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

- Bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 23/11/2017 đến ngày 07/12/2017.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017.

Thời gian, địa điểm: trong giờ hành chính tại Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa hoặc UBND xã Hoằng Sơn.

- Đấu giá: 08 giờ ngày 11/12/2017 tại UBND xã Hoằng Sơn.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, TP. Thanh Hoá, ĐT: 02373.859453.

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Đông


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1