GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa)

Đăng lúc: 20/11/2017 22:19 (GMT+7)

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VÀ TVXD THANH HOÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

+ Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 05/12/2017;

+ Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường UBND xã Hoằng Anh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Là QSDĐ các lô đất ở dự án khu dân cư xã Hoằng Anh, thuộc MBQH số 8191/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa.

4. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: Từ 2.700.000 đồng/m2 đến 4.800.000 đồng/m2

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm mua HS, nộp HS đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/11 đến 11h00' ngày 01/12/2017 tại trụ sở Công ty CP Đấu giá và TVXD Thanh Hóa và UBND xã Hoằng Anh;

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 04/12/2017 tại trụ sở Công ty CP Đấu giá và TVXD Thanh Hóa và UBND xã Hoằng Anh;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty CP Đấu giá và TVXD Thanh Hóa (hoặc có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật).

KT.GIÁM ĐỐC

PGĐ. Hoàng Nam Cường


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1