GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất TT Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 10/11/2017 22:59 (GMT+7)

Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

1. MBQH số 1260/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 07; diện tích các lô đất: 123,9m2 đến 200m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 185.850.000 đồng đến 300.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/1 hồ sơ

2. MBQH số 1261/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 07; diện tích các lô đất: 134,4m2 đến 144,9m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 201.600.000 đồng đến 217.350.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/1 hồ sơ

3. MBQH số 1262/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 04; diện tích các lô đất: 110m2 đến 392m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 231.000.000 đồng đến 823.200.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

4. MBQH số 1263/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 05; diện tích các lô đất: 180m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 378.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

5. MBQH số 1264/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 05; diện tích các lô đất: 180m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 378.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

6. MBQH số 1265/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 03; diện tích các lô đất: 180m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 369.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

7. MBQH số 1266/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 04; diện tích các lô đất: 180m2 đến 452m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: từ 297.000.000 đồng đến 745.800.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

8. MBQH số 1267/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 05; diện tích các lô đất: 180m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 297.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

9. MBQH số 1268/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 04; diện tích các lô đất: 180m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 288.000.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

10. MBQH số 1269/MB-UBND ngày 14/8/2017: từ lô 01 đến lô 02; diện tích các lô đất: từ 368m2 đến 483m2 /01 lô đất; giá khởi điểm: 588.800.000 đồng đến

772.800.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/1 hồ sơ

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đồng đến 500.000.000 đồng/1 hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

Địa điểm: tại UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa hoặc tại Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày

22/11/2017; tại Hội trường UBND Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết trong hồ sơ tham gia đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên muốn biết thêm thông tin xin liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Thanh Hóa - Địa chỉ: Số 353, Đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.961.858, Email: Daugiathanhhoa353@gmail.com

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Tiến


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1