GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất TT Nga Sơn

Đăng lúc: 27/06/2018 10:35 (GMT+7)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ: Số nhà 91 Bào Ngoại, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Tên của Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn;

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 09 giờ 00 phút ngày 18/7/2018.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản:  Là quyền sử dụng 01 lô đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân Đượng Thông, Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 221.880.000 đồng/1 lô;

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/1 hồ sơ;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: từ ngày 28/6/2018 đến ngày 15/7/2018 tại UBND Thị trấn Nga Sơn hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long.

Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn đề xin tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

+ Bản sao CMND, CCCD hoặc Sổ hộ khẩu;

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long - Điện thoại: 0932.324.968.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Đệ


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1