GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất (Thường Xuân)

Đăng lúc: 26/11/2017 21:49 (GMT+7)

1. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

- Xã Lương Sơn: 42 lô đất. Giá khởi điểm 500.000 đồng/m2

- Xã Xuân Cẩm: 14 lô đất. Giá khởi điểm từ 1.850.000 đồng/m2

- Xã Xuân Dương: 40 lô đất. Giá khởi điểm 150.000 đồng/m2 đến 200.000 đồng/m2

- Xã Xuân Hưng: 38 lô đất. Giá khởi điểm từ 1.360.000 đồng/m2 đến 1.632.000 đồng/m2

- Xã Thọ Trường: 28 lô đất. Giá khởi điểm từ 1.200.000 đồng/m2 đến 1.320.000 đồng/m2

2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

+ Xã Xuân Hưng: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 08/12/2017 tại UBND xã Xuân Hưng;

+ Xã Thọ Trường: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 tại UBND xã Thọ Trường;

+ Xã Lương Sơn: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 tại UBND xã Lương Sơn;

+ Xã Xuân Cẩm: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 tại UBND xã Xuân Cẩm;

+ Xã Xuân Dương: Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 tại UBND xã Xuân Dương;

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 20/11 (trong giờ hành chính); tại trụ sở UBND xã Lương Sơn, UBND xã Xuân Cẩm, UBND xã Xuân Dương, UBND xã Xuân Hưng và UBND xã Thọ Trường.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

- Chi tiết có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa. Địa chỉ: 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thơm


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1