GMT+7
Thông tin KT-XH

TB đấu giá đất Nga Sơn

Đăng lúc: 25/01/2018 23:07 (GMT+7)

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần Xây dựng và Đấu giá Thăng Long;

Địa chỉ: Số nhà 91 Bào Ngoại, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Tên của Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nga Sơn;

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

I. Tài sản 1:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 23/02/2018.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là quyền sử dụng 04 lô đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân cư xã Nga Hưng và Nga Mỹ, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 18/8/2017.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng/lô;

- Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng/1 hồ sơ

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: từ ngày 29/01/2018 đến ngày 20/02/2018 tại UBND xã Nga Hưng hoặc tại Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long.

II. Tài sản 2

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 09 giờ 30 phút ngày 23/02/2018.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là quyền sử dụng 06 lô đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân cư xã Nga Tân (MBQH số 34/QHCT-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Nga Sơn).

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Lô 24, lô 64, lô 65, lô 66 là 60.000.000đồng /1lô; Lô 59, lô 60 là 70.000.000 đồng/lô;

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/1 hồ sơ;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: từ ngày 29/01/2018 đến ngày 20/02/2018 tại UBND xã Nga Tân hoặc tại Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long.

- Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn đề xin tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty cổ phần Xây dựng và Đấu giá Thăng Long;

+ Bản sao CMND, CCCD hoặc Sổ hộ khẩu;

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đấu giá Thăng Long - Điện thoại: 0932.324.968.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Đệ


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa