GMT+7
Thông tin KT-XH

TB bán thanh lý tài sản

Đăng lúc: 27/09/2019 15:24 (GMT+7)

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/5/2016;

- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ;

- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Thanh lý, tiêu hủy tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ;

- Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tông báo về việc bán Tài sản thanh lý, cụ thể như sau:

1) Tài sản thanh lý

TT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Tình trạng tài sản hiện tại

1

Xe TOYOTA-Camry BS 36B - 1378

Cái

01

2001

2008

Đã qua sử dụng, năm 2018 đánh giá lại tài sản

2

Xe tải POTON 36M - 06410 (1,2 tấn)

Cái

01

2008

2008

Đã qua sử dụng - Hỏng

3

Xe QINJI, Trường Hải

Cái

02

2005

2005

Đã qua sử dụng - Hỏng

4

Máy đào thủy lực

Cái

01

2004

2004

Đã qua sử dụng - Hỏng

5

Máy cắt đường, đường kính 636 A

Cái

01

2004

2004

Đã qua sử dụng - Hỏng

6

Vật tư khác

Mục

16

 

 

Kém, mất chất lượng

2) Hình thức bán: Bán theo lô

a) Lô số 1: Xe TOYOTA - Cam ry BS 36B-1378 số lượng 01 cái.

Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

b) Lô số 2: Bao gồm: Xe tải POTON 36M-06410 (1,2 tấn) số lượng 01 cái; Xe QINJI, Trường Hải số lượng 02 cái; Máy đào thủy lực số lượng 01 cái; Máy cắt đường, đường kính 636 A số lượng 01 cái.

Giá khởi điểm: 180.500.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

c) Lô số 3: Vật tư khác bao gồm 16 mục.

Giá khởi điểm: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3) Đối tượng tham gia đấu giá phải nộp tiền ký quỹ bằng 10% giá khởi điểm.

4) Phương thức bán đấu giá: Đấu giá công khai, một bước bằng bỏ phiếu kín.

5) Đối tượng tham gia đấu giá:

5.1) Điều kiện được tham gia đấu giá.

5.1.1) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ điều 23 đến điều 25 của Bộ Luật dân sự).

5.1.2)  Đối với tổ chức: Là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

5.1.3) Ngoài 2 quy định nêu trên, người được tham gia đấu giá phải có khả năng tài chính để chi trả tiền mua tài sản sau khi trúng đấu giá.

5.2) Những người không được tham gia đấu giá:

- Người không có quyền mua tài sản theo quy định của pháp luật.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mật hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi dân sự của mình.

- Những người làm việc tại Công ty, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ chồng, con của những người đó.

6) Tài sản hiện được trưng bày tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

7) Thời gian nhận phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý: Giờ hành chính trong thời gian từ ngày 27/9/2019 đến ngày 10/10/2019.

- Nơi phát và nhận phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý: Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, địa chỉ số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Phiếu đăng ký hợp lệ phải là phiếu đăng ký đầy đủ thông tin: Họ tên, số CMND, số điện thoại liên hệ, giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế (nếu là pháp nhân)

8) Hồ sơ đang ký tham gia đấu giá:

8.1) Đối với tổ chức:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền (có sao y chứng thực)

- Văn bản đăng ký tham gia đấu giá.

8.2) Đối với cá nhân:

- Giấy CMND (có sao y chứng thực) hoặc bản photo (có đối chiếu với bản chính).

- Văn bản đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

9) Địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản: Tại trụ sở Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

10) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu 8h ngày 10/10/2019.

CHỦ TỊCH HĐ THANH LÝ, TIÊU HỦY

Nguyễn Huy Nam


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1