GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: vận tải thuyền nan

Giải quyết chế độ cho lực lượng vận tải thuyền nan trong kháng chiến

Giải quyết chế độ cho lực lượng vận tải thuyền nan trong kháng chiến

Báo cáo từ UBND các huyện, thị xã, thành phố, thời kỳ 1965 - 1971 có 10.136 người tham gia lực lượng vận tải thuyền nan thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm vào chiến trường.