GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tranh biếm họa

Triển lãm Tranh biếm họa chủ đề “Phòng chống tham nhũng”

Triển lãm Tranh biếm họa chủ đề “Phòng chống tham nhũng”

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, ngay từ đầu năm 2018, Bộ đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vận động sáng tác, tổ chức Triển lãm Tranh biếm họa chủ đề “Phòng chống tham nhũng” để hưởng ứng tinh thần phòng, chống tham nhũng đang được xã hội quan tâm.

Thông báo Triển lãm tranh biếm họa chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”

Thông báo Triển lãm tranh biếm họa chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Quyết định số 1711 ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức Triển lãm, tranh biếm họa Chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thông báo.