GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: thể lệ

Ban hành thể lệ Hội thi CLB gia đình năm 2016

Ban hành thể lệ Hội thi CLB gia đình năm 2016

(VH&ĐS) Sở VH,TT&DL vừa ban hành thể lệ Hội thi CLB gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

    Dự báo thời tiết Thanh Hóa