GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tư tưởng

Đề cao trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước của người đứng đầu

Đề cao trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước của người đứng đầu

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần đề cao vai trò học trước, làm trước của người đứng đầu.

Từ bài học về công tác tuyên truyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ bài học về công tác tuyên truyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác tuyên truyền, Người định nghĩa và xác định rõ mục đích của tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị...

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

(VH&ĐS) Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới. Không những thế Bác còn là nhà báo xuất sắc có hơn 2.000 bài viết, 20 bút danh ở nhiều thể loại khác nhau đăng tải ở trong và ngoài nước. Những bài báo sắc sảo của Người phản ánh đa dạng, phong phú thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, có sức lan tỏa sâu rộng làm lay động lòng người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác luôn là tấm gương sáng để những người làm báo cách mạng Việt Nam học tập và noi theo.

Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(VH&ĐS) Ngày 3/3, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi, là kim chỉ nam soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sự nghiệp và cuộc đời cao cả trong sáng của Người mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, của bạn bè yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Bác đã trở thành anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác đã lựa chọn.

Nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(VH&ĐS) Sáng nay (11/1), tại Trung tâm hội nghị 25B, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016

(VH&ĐS) Ngày 5/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phòng Công tác Chính trị Công an Thanh Hóa: Làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn việc học và làm theo Bác

Phòng Công tác Chính trị Công an Thanh Hóa: Làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn việc học và làm theo Bác

(VH&ĐS) Với chức năng vừa là đơn vị tham mưu cho Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên giáo, vừa là cơ quan thường trực bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công an tỉnh, trong những năm qua, Phòng Công tác Chính trị, đã có nhiều sáng kiến, đổi mới mang tính đột phá trong công tác tham mưu cho Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề báo

Nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề báo

(VH&ĐS) Rèn luyện đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị của người làm báo cách mạng luôn là vấn đề được công chúng, dư luận xã hội quan tâm. Việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy, kịp thời và xử lý, sử dụng thông tin đó thật sự khách quan, phù hợp đúng với quan điểm, định hướng của Đảng là trách nhiệm và bản lĩnh của nhà báo, lực lượng xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

    Dự báo thời tiết Thanh Hóa