GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: phong cách

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

(VH&ĐS) Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới. Không những thế Bác còn là nhà báo xuất sắc có hơn 2.000 bài viết, 20 bút danh ở nhiều thể loại khác nhau đăng tải ở trong và ngoài nước. Những bài báo sắc sảo của Người phản ánh đa dạng, phong phú thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, có sức lan tỏa sâu rộng làm lay động lòng người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác luôn là tấm gương sáng để những người làm báo cách mạng Việt Nam học tập và noi theo.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay Đảng ta vẫn lấy tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ở hai bài viết trước chúng tôi đã nêu vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Ở bài viết này chúng tôi đi vào nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả mà Bác đã dành trọn đời mình để cống hiến đều nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với mục tiêu cao cả độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(VH&ĐS) Sáng nay (11/1), tại Trung tâm hội nghị 25B, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Dự báo thời tiết Thanh Hóa