Tổng biên tập
LÊ VĂN NAM
Dự báo thời tiết Thanh Hóa

BHXH huyện Yên Định: Nỗ lực duy trì tỷ lệ tham gia BHYT ở các xã NTM

(VH&ĐS) Để giữ vững và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, nhất là đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nhưng có nguy cơ “lung lay”, tụt giảm trên địa bàn huyện, thời gian qua BHXH huyện Yên Định đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đăng 9 ngày trước · 34 lượt xem

Từ bài học về công tác tuyên truyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác tuyên truyền, Người định nghĩa và xác định rõ mục đích của tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị...

Đăng 11 ngày trước · 54 lượt xem

Thiệu Châu về đích xây dựng NTM

(VH&ĐS) Là một xã giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, mảnh đất và con người Thiệu Châu (Thiệu Hóa) luôn tạo ra những điểm sáng, những bước phát triển đột phá qua các phong trào. Đây cũng chính là nền móng vững chắc để Thiệu Châu hoàn thành mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Đăng 16 ngày trước · 955 lượt xem

Nga Sơn: Nỗ lực vì tăng trưởng trong những tháng cuối năm

(VH&ĐS) Tăng trưởng về kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và nhiều mục tiêu khác về văn hóa - xã hội, đang trở thành động lực để cả hệ thống chính trị huyện Nga Sơn nỗ lực hành động, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả năm 2017.

Đăng 17 ngày trước · 943 lượt xem

Nga Sơn: Đẩy nhanh tiến độ phấn đấu về đích NTM năm 2020

(VH&ĐS) Sau 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM.

Đăng 1 tháng trước · 199 lượt xem

Quảng Xương: Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(VH&ĐS) Những năm qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã được huyện Quảng Xương đặc biệt chú trọng quan tâm. Nhờ đó đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân địa phương.

Đăng 1 tháng trước · 96 lượt xem

Giảm nghèo đa chiều: Khó lại thêm khó

(VH&ĐS) Theo Quyết định số 59 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn nghèo sẽ được xem xét từ cả góc độ thiếu hụt về thu nhập lẫn các hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều là phương thức để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, việc đánh giá này cũng nảy sinh nhiều thách thức mới...

Đăng 2 tháng trước · 177 lượt xem

Một cán bộ xã hết lòng vì sự phát triển của địa phương

(VH&ĐS) Ông là Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh. Với cương vị người đứng đầu chính quyền xã, ông đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển KT-XH, tăng thu nhập cho người dân, đưa xã Hải Long về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2016.

Đăng 2 tháng trước · 204 lượt xem

Quảng Châu: Bước chuyển mình mạnh mẽ từ nông thôn sang đô thị

(VH&ĐS) Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo ra cho Quảng Châu (thành phố Sầm Sơn) một sức sống mới, diện mạo mới, làm thay đổi nhận thức và tư duy của người dân về nếp sống sinh hoạt và phương thức kinh doanh, sản xuất. Điều đó đã tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa vùng quê này trở thành một phường đô thị trong năm 2017.

Đăng 3 tháng trước · 106 lượt xem

Quang Hiến nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(VH&ĐS) Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quang Hiến (Lang Chánh) đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đăng 3 tháng trước · 269 lượt xem

Đảm bảo ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới

(VH&ĐS) Xác định công tác đảm bảo ANTT là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng NTM, Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo ANTT.

Đăng 3 tháng trước · 443 lượt xem

Giữ hồn làng xã nông thôn mới

Đăng 3 tháng trước · 138 lượt xem

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

(VH&ĐS) Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế. Nhiều huyện miền núi số tiêu chí đạt được còn thấp. Do đó cần nhiều giải pháp đồng bộ mới đạt mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2020.

Đăng 3 tháng trước · 356 lượt xem

Công tác dân vận tốt, Thiệu Long hoàn thành xây dựng NTM

(VH&ĐS) Bắt đầu với 4/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 45-50%, đến nay sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Thiệu Long (Thiệu Hóa) đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Để đạt được kết quả như trên, ông Lê Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long cho biết: Ngoài quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BCH Đảng bộ xã còn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, "lấy sức dân để lo cho dân", "nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM" và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ, tạo sự đồng lòng thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân, thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng NTM.

Đăng 4 tháng trước · 226 lượt xem

Như Thanh: phấn đấu có thêm 1 xã và 22 thôn đạt chuẩn NTM

(VH&ĐS) Tính đến tháng 4/2017, huyện Như Thanh đã có 5/16 xã gồm: Yên Thọ, Xuân Du, Phú Nhuận, Hải Long, Hải Vân và 25 thôn đạt chuẩn NTM, xã Yên Lạc đạt 15/19 tiêu chí, Cán Khê, Mậu Lâm đạt 14/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 13 tiêu chí.

Đăng 4 tháng trước · 160 lượt xem

Nga Trường nỗ lực cán đích nông thôn mới

(VH&ĐS) Bằng nhiều nỗ lực, những cách làm có hiệu quả cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã và đang đạt được những kết quả đáng mừng trong phát triển KT-XH, phấn đấu cán đích xây dựng NTM năm 2017.

Đăng 4 tháng trước · 619 lượt xem

Rác thải ngập đường xã nông thôn mới

(VH&ĐS) Được công nhận là xã NTM năm 2015, tuy nhiên đến nay công tác xử lý môi trường trên địa bàn xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) vẫn còn nhiều bất cập.

Đăng 4 tháng trước · 156 lượt xem

Xã Anh hùng Ngọc Lĩnh xây dựng NTM

(VH&ĐS) Là xã thuần nông với nhiều khó khăn, lại nằm cách xa trung tâm huyện, nhưng xã Ngọc Lĩnh (huyện Tĩnh Gia) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, Đảng bộ xã nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đăng 5 tháng trước · 330 lượt xem

Thanh Thủy - xã anh hùng đạt chuẩn NTM

(VH&ĐS) Hỏi chuyện xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Nguyễn Văn Tường - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia vui mừng cho biết: “Dù xuất phát điểm của xã rất thấp, nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đặc biệt phát huy truyền thống xã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, nên chỉ trong 5 năm, Thanh Thủy đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM".

Đăng 5 tháng trước · 351 lượt xem

Sức sống mới trên quê hương Lò Cao kháng chiến

(VH&ĐS) Phát huy truyền thống quê hương “Lò Cao kháng chiến”, sau 6 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hải Vân (huyện Như Thanh) đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016.

Đăng 5 tháng trước · 236 lượt xem

Hải Long: Bước đột phá trong xây dựng NTM

(VH&ĐS) Sau 6 năm nỗ lực xây dựng NTM, cuối năm 2016, xã Hải Long (Như Thanh) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đăng 5 tháng trước · 219 lượt xem

Thái Hòa: Phát huy nội lực đạt chuẩn nông thôn mới

(VH&ĐS) Là xã thuần nông, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song nhờ cách làm sáng tạo cùng sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Thái Hòa (Triệu Sơn) đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào tháng 11/2016. Đến nay, diện mạo NTM văn minh, giàu đẹp đã hiện hữu trên quê hương Thái Hòa.

Đăng 5 tháng trước · 184 lượt xem

Xây dựng NTM ở Quảng Thạch: ‘Khó vạn lần dân liệu cũng xong’

(VH&ĐS) Những ngày này, mảnh đất Quảng Thạch (huyện Quảng Xương) như bừng thêm sức sống khi lễ đón nhận NTM đang được thông báo tới mọi nhà. Trong thời khắc hoan ca ấy, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn không quên nhớ về những nhọc nhằn, vất vả trong suốt 5 năm xây dựng NTM. Trong đó, đọng lại nhiều hơn cả, đó chính là hình ảnh của những người dân dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tự nguyện đóng góp sức người, sức của để làm đổi thay nhanh diện mạo của xã.

Đăng 5 tháng trước · 156 lượt xem

Thanh Hóa: 20 tỷ đồng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới

(VH&ĐS) UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 50 về việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp, giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Thanh Hóa.

Đăng 5 tháng trước · 171 lượt xem

Xã Hoằng Quý: Vùng quê giàu truyền thống

(VH&ĐS) Nói đến Hoằng Quý (Hoằng Hóa) người ta lại nhớ đến một vùng quê với truyền thống hiếu học và bề dày lịch sử nghìn năm. Và vùng quê ấy, đang chuyển mình đầy khởi sắc trên chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đăng 5 tháng trước · 243 lượt xem

Xã Thọ Vực: Niềm vui cán đích nông thôn mới

(VH&ĐS) Về xã Thọ Vực (Triệu Sơn), vào những ngày cuối tháng ba, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với sự thay đổi bất ngờ ở đây. Diện mạo một nông thôn mới đã thực sự khởi sắc. Những ngôi nhà cao tầng được mọc lên san sát, các con đường đất giờ đây đã được thay thế bằng con đường bê tông rộng rãi, phẳng lỳ.

Đăng 5 tháng trước · 324 lượt xem

Quảng Nhân sức sống mới

(VH&ĐS) Trong số 9 xã đăng ký hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016 của huyện Quảng Xương thì Quảng Nhân được xem là địa phương có nhiều nỗ lực nhất. Bởi ngoài là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp thì địa phương còn nằm cách xa trung tâm huyện, không có huyện lộ, tỉnh lộ đi qua nên việc huy động các nguồn lực để xây dựng NTM là không hề đơn giản. Thế nhưng, với truyền thống tự lực, tự cường, một lần nữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nhân lại làm nên những đổi thay đáng nể.

Đăng 5 tháng trước · 189 lượt xem

Xã Hòa Lộc (Hậu Lộc): Xây dựng vững chắc thành tựu NTM

(VH&ĐS) Với quan điểm xây dựng NTM không phải một cuộc đua, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc) cho biết địa phương đã nỗ lực từng bước, tận dụng tiềm năng sẵn có và tranh thủ ngoại lực thực hiện chắc chắn từng chỉ tiêu, kế hoạch trong quá trình xây dựng diện mạo NTM trên quê hương Hòa Lộc.

Đăng 6 tháng trước · 689 lượt xem

Huyện Đông Sơn phấn đấu 85,7% số xã đạt chuẩn NTM

(VH&ĐS) Năm 2017, huyện Đông Sơn phấn đấu có thêm 5 xã gồm: Đông Quang, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Minh hoàn thành Chương trình XDNTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 85,7%.

Đăng 6 tháng trước · 487 lượt xem

Đông Hoàng: Nỗ lực về đích nông thôn mới

(VH&ĐS) Là xã thuần nông gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM nhưng xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn) đã nỗ lực vượt khó về đích NTM năm 2016.

Đăng 6 tháng trước · 1210 lượt xem