GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: lịch sử

Hoạt động giáo dục lịch sử trên quê hương cách mạng

Hoạt động giáo dục lịch sử trên quê hương cách mạng

(VH&ĐS) Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình, trên quê hương cách mạng thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn), xã Thiệu Tiến (huyện Thiệu Hóa), xã Thọ Lập (huyện Thọ Xuân) và nhiều vùng quê cách mạng khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang diễn ra nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương, qua đó góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn - nhất là thế hệ trẻ - nhận thức ngày càng sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ông cha ta.

Làng Thọ Hạc: 950 năm thành lập và phát triển

Làng Thọ Hạc: 950 năm thành lập và phát triển

(VH&ĐS) Thanh Hóa là một xứ, ngang với xứ Đông, xứ Đoài, xứ Nghệ. Thời các vua Hùng dựng nước, Thục An Dương vương giữ nước, Thanh Hóa mang tên Bộ Cửu Chân. Thời Bắc thuộc Thanh Hóa mang tên Quận Cửu Chân. Đầu thế kỷ thứ VI, nhà Lương đổi Cửu Chân thành Ái Châu. Các nhà sử học Việt Nam có một nhận xét rất xác đáng: “Châu Ái là nơi bảo lưu các giá trị truyền thống của người Việt cổ ở vùng đồng bằng sông Mã”.