GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: huy hiệu Đảng

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Sáng nay (13/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Chiều 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

(VH&ĐS) Chiều 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(VH&ĐS) Chiều ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

(VH&ĐS) Sáng ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.