GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: di tích cách mạng

Nga Thắng: Một vùng quê di tích cách mạng

Nga Thắng: Một vùng quê di tích cách mạng

Với nhiều lợi thế về địa hình có thể xây dựng vùng chiến lược quân sự quan trọng, ngay từ phong trào Cần Vương, vùng đất Nga Thắng - Ba Đình đã trở thành căn cứ quan trọng thuận lợi cho việc xây dựng một pháo đài phòng ngự vững chắc.

Di tích cách mạng và việc bảo tồn, phát huy

Di tích cách mạng và việc bảo tồn, phát huy

Với gần 100 di tích cách mạng được xếp hạng, trong những năm qua công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng (DTLSCM) đã diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Các DTLSCM đã trở thành kỷ vật vô giá, niềm tự hào, nơi giáo dục cho các thế hệ về truyền thống cách mạng, những con người, sự kiện cách mạng đã làm rạng danh quê hương, đất nước...