GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: biểu tượng

THỂ LỆ CUỘC THI Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

THỂ LỆ CUỘC THI Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Với mong muốn lựa chọn được biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường thật đặc sắc, có ý nghĩa đặt trong khuôn viên di tích, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, từng bước xây dựng nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.

Trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu và huy hiệu tỉnh Thanh Hóa

Trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu và huy hiệu tỉnh Thanh Hóa

(VH&ĐS) Sau hơn 2 tháng phát động, BTC đã nhận được 263 tác phẩm của 88 tác giả đến từ 25 tỉnh, thành trong cả nước tham gia các cuộc thi sáng tác biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu và huy hiệu tỉnh Thanh Hóa.

Trưng bày các tác phẩm về biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu, huy hiệu của Thanh Hóa

Trưng bày các tác phẩm về biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu, huy hiệu của Thanh Hóa

(VH&ĐS) 266 tác phẩm tham gia thi sáng tác biểu tượng, biểu trưng, phù hiệu, huy hiệu tỉnh Thanh Hóa đã được trưng bày tại Thư viện tỉnh.

Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”

Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”

(VH&ĐS) UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa” với mong muốn xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Thanh Hóa ấn tượng.

    Dự báo thời tiết Thanh Hóa