GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Vườn quốc gia

Phát hành đặc biệt bộ tem “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”

Phát hành đặc biệt bộ tem “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”

Ngày 18/8, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai phát hành đặc biệt bộ tem “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)”.

Lâm tặc tàn phá Vườn quốc gia Cúc Phương

Lâm tặc tàn phá Vườn quốc gia Cúc Phương

Trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép ở Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhiều cánh rừng già đang ngày đêm bị lâm tặc âm thầm ‘rút ruột’.

Báu vật giữa rừng già

Báu vật giữa rừng già

Không chỉ là cây cổ thụ duy nhất còn sót lại ở Vườn quốc gia Bến En, cây lim xanh nghìn năm tuổi còn có giá trị lớn về bảo tồn nguồn gen, giúp ngành lâm nghiệp khôi phục lại rừng lim đang mai một.