GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: UPU

Thanh Hóa có 3 học sinh đạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48

Thanh Hóa có 3 học sinh đạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48

Ban tổ chức triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 vừa có Văn bản số 643/LN-BTC về kết quả Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.