GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Trường Sa

Trưng bày tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa tại Lang Chánh

Trưng bày tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa tại Lang Chánh

(VH&ĐS) Ngày 17/3, tại huyện Lang Chánh, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Lang Chánh tổ chức khai mạc triển lãm lưu động trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Báo Xuân lên với huyện vùng cao Như Xuân

Báo Xuân lên với huyện vùng cao Như Xuân

(VH&ĐS) Sáng 4/2, Hội Nhà báo Thanh Hóa, Sở TT&TT, Sở VH,TT&DL phối hợp với huyện Như Xuân khai mạc Hội báo Xuân, triển lãm sách, báo và tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”.

Thiết thực triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hoằng Hóa

Thiết thực triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hoằng Hóa

(VH&ĐS) Từ ngày 26 - 29/10, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức khai mạc triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Tĩnh Gia: Khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Tĩnh Gia: Khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

(VH&ĐS) Triển lãm góp phần tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tĩnh Gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hậu Lộc: Khai mạc Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hậu Lộc: Khai mạc Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

(VH&ĐS) Sáng 15/9 tại Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc khai mạc triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Bỉm Sơn: Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Bỉm Sơn: Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

(VH&ĐS) Từ ngày 19 đến 21/8, tại TX Bỉm Sơn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Truyền thông và Thông tin phối hợp với UBND TX Bỉm Sơn tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Triển khai kế hoạch triển lãm lưu động trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử”

Triển khai kế hoạch triển lãm lưu động trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử”

(VH&ĐS) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TT&TT vừa triển khai kế hoạch tổ chức triển lãm lưu động trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa, năm 2016 trên địa bàn tỉnh.