GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Thường Xuâ

Để du lịch Thường Xuân phát triển tương xứng với tiềm năng

Để du lịch Thường Xuân phát triển tương xứng với tiềm năng

(VH&ĐS) Là địa phương có tiềm năng lớn cả về tự nhiên, văn hóa, con người và những yếu tố khác, song du lịch của huyện Thường Xuân đến nay vẫn chưa được quan tâm đầu tư tương xứng, phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tâm sự chuyện nghề: “Cái duyên” với rừng già Thường Xuân

Tâm sự chuyện nghề: “Cái duyên” với rừng già Thường Xuân

(VH&ĐS) Gần 10 năm theo “nghiệp” báo, tôi đã có nhiều chuyến băng rừng, vượt núi khá gian nan, vất vả, song những chuyến điền dã, xuyên rừng già ở huyện Thường Xuân đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên.

Giảm nghèo và chuyện cần câu, con cá (Bài 1): Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả

Giảm nghèo và chuyện cần câu, con cá (Bài 1): Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả

(VH&ĐS) Thanh Hóa hiện vẫn là một trong những tỉnh có số huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn cao nhất cả nước. Tỷ lệ hộ tái nghèo và giảm nghèo thiếu bền vững vẫn còn cao. Câu chuyện giảm nghèo bằng “cần câu hay con cá” đang là nỗi băn khoăn với không ít người.