GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Thành Long

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi vụ bảo vệ Chính trị nội bộ thành lập Vụ bảo vệ cơ quan (gọi tắt là Vụ 7) - tiền thân của Cục An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) ngày nay.

Công ty CP Dạ Lan: Chế biến sản phẩm đặc trưng - đặc sắc - hấp dẫn

Công ty CP Dạ Lan: Chế biến sản phẩm đặc trưng - đặc sắc - hấp dẫn

(VH&ĐS) Công ty CP Dạ Lan vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.