GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Sông Lô

Hàng trăm hộ dân "kiện" rừng

Hàng trăm hộ dân "kiện" rừng

(VH&ĐS) Năm 1992 Vườn quốc gia (VQG) Bến En được thành lập, diện tích đất ở và canh tác của người dân 9 thôn thuộc 3 xã của huyện Như Xuân bỗng dưng “bị” quy hoạch thành vùng lõi rừng của VQG, đã kìm hãm việc phát triển về đời sống kinh tế của hàng trăm hộ dân.