GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Sáng Ngời

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và bản Năng Cát - thác Ma Hao được công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và bản Năng Cát - thác Ma Hao được công nhận khu du lịch cấp tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định công nhận thêm 4 khu, 9 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân) và bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Trí Nang, Lang Chánh) vinh dự được công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Công nhận khu, điểm, tạo đà phát triển du lịch Thanh Hóa

Công nhận khu, điểm, tạo đà phát triển du lịch Thanh Hóa

Thực hiện Luật Du lịch năm 2017, đến thời điểm hiện tại, Sở VH,TT&DL đã tham mưu trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 17 quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh (15 điểm du lịch và 2 khu du lịch cấp tỉnh) của 10 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Như Thanh, Thạch Thành, Nga Sơn, Hậu Lộc, Lang Chánh, Cẩm Thủy.

2 di tích trở thành điểm du lịch cấp tỉnh

2 di tích trở thành điểm du lịch cấp tỉnh

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4720/QĐ-UBND và 4731/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, xã Yên Trường, huyện Yên Định; Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Đây là hai quyết định công nhận điểm du lịch đầu tiên thực hiện theo Luật Du lịch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.