GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Phạm Minh Trị

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa có 1.535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được thống kê, phân loại xếp hạng. Hiện toàn tỉnh có 4 di tích quốc gia đặc biệt (trong đó Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới) và 145 di tích cấp quốc gia, 673 được đăng ký bảo vệ cấp tỉnh. Những năm qua ngoài đầu tư kinh phí của Trung ương, của tỉnh và huy động xã hội hóa làm diện mạo nhiều di tích khang trang, thu hút khách hành hương thăm viếng. Song, việc tu bổ, tôn tạo và quản lý nguồn vốn đầu tư vẫn còn bất cập, hạn chế cần được ngành chủ quản, chính quyền các địa phương quan tâm trong thời gian tới.

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc ở Thanh Hóa

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc ở Thanh Hóa

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc như một sản phẩm du lịch điểm nhấn của Thanh Hóa.

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội - loại hình văn hóa dân gian đặc biệt ở Thanh Hóa

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội - loại hình văn hóa dân gian đặc biệt ở Thanh Hóa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII xác định du lịch là một trong năm chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh. Xứ Thanh là vùng đất cổ, có bề dày về lịch sử, văn hóa, vùng quê “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các triều đại phong kiến Việt Nam: Tiền Lê, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn. Vùng đất này cũng lưu giữ kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng trong đó có lễ hội truyền thống và loại hình văn hóa dân gian đặc sắc. Song, việc kết hợp trong công tác bảo tồn, khai thác giá trị của lễ hội tiêu biểu và loại hình văn hóa dân gian đặc sắc thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Hơn 30 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ VHTT (nay là Bộ VH,TT&DL) ngành văn hóa với vai trò chủ lực đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nên đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tiến bộ, được đánh giá là tỉnh có phong trào mạnh trong toàn quốc.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội Lam Kinh

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội Lam Kinh

(VH&ĐS) Vào dịp 21, 22, 23 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhân dân nhiều vùng miền trong nước lại trẩy hội Lam Kinh. Đây là quê hương, là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Anh hùng giải phóng dân tộc, đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các vua và hoàng hậu triều Lê Sơ. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh được đầu tư tu bổ, tôn tạo ngày càng khang trang. Mạch nguồn của hào khí Lam Sơn vẫn cuộn chảy gần 600 năm qua thôi thúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thanh Hóa vươn lên xây dựng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy sức mạnh lòng dân trong khởi nghĩa Lam Sơn

Phát huy sức mạnh lòng dân trong khởi nghĩa Lam Sơn

(VH&ĐS) Nhờ tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân Bình Định Vương Lê Lợi - linh hồn của nghĩa quân Lam Sơn sau mười năm gian lao vất vả đã quét sạch lũ giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Đất nước bước vào thời kỳ thái bình hơn 360 năm. Bài học lịch sử quý báu gần 600 năm qua vẫn còn nguyên giá trị khi nước ta đang thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Về bảo tồn và phát huy giá trị vốn văn hóa dân gian trên địa bàn Thanh Hóa

Về bảo tồn và phát huy giá trị vốn văn hóa dân gian trên địa bàn Thanh Hóa

(VH&ĐS) Những vốn văn hóa dân gian đa dạng, phong phú của xứ Thanh trong những năm qua đã được sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu ở nhiều nhà xuất bản Trung ương và địa phương. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian xứ Thanh đã dành trọn cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu với sự suy mê, trách nhiệm, tâm huyết.

Tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(VH&ĐS) Tự phê bình và phê bình luôn là vũ khí sắc bén của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng phải xem đây là nhiệm vụ, công việc thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Điều này càng trở nên cần thiết khi Đảng ta thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Học tập đạo đức làm báo của Bác là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Học tập đạo đức làm báo của Bác là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(VH&ĐS) Theo Người: “Mục đích tuyên truyền của báo chí là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó tuyên truyền thất bại”. Viết báo là để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bài 1): Làm báo là để tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng

(VH&ĐS) Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới. Không những thế Bác còn là nhà báo xuất sắc có hơn 2.000 bài viết, 20 bút danh ở nhiều thể loại khác nhau đăng tải ở trong và ngoài nước. Những bài báo sắc sảo của Người phản ánh đa dạng, phong phú thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, có sức lan tỏa sâu rộng làm lay động lòng người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Bác luôn là tấm gương sáng để những người làm báo cách mạng Việt Nam học tập và noi theo.

Bác Hồ với Thanh Hóa và Thanh Hóa làm theo lời Bác

Bác Hồ với Thanh Hóa và Thanh Hóa làm theo lời Bác

(VH&ĐS) Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến Thanh Hóa, địa bàn trọng yếu trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước oai hùng của dân tộc. Người đã bốn lần thăm, làm việc vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961. Người từng ân cần dặn dò Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, chọn lựa bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Lời di huấn đó là nguồn khích lệ, cổ vũ to lớn để Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện trong thời kỳ CNH, HĐH.

Những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

(VH&ĐS) Đại thắng mùa Xuân 1975 là những “mốc son bằng vàng” tạc vào lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX. 42 mùa xuân đã đi qua nhưng âm hưởng hào hùng của một thời đánh Mỹ, thắng Mỹ lật nhào chế độ ngụy quyền Sài Gòn để Nam - Bắc trọn niềm vui thống nhất vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Truyền thống đó tiếp tục được khơi dậy trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay Đảng ta vẫn lấy tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ở hai bài viết trước chúng tôi đã nêu vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Ở bài viết này chúng tôi đi vào nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả mà Bác đã dành trọn đời mình để cống hiến đều nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với mục tiêu cao cả độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi, là kim chỉ nam soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sự nghiệp và cuộc đời cao cả trong sáng của Người mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, của bạn bè yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Bác đã trở thành anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, lãnh tụ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác đã lựa chọn.

Học tập và làm theo lời Bác, Thanh Hóa phấn đấu xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu

Học tập và làm theo lời Bác, Thanh Hóa phấn đấu xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu

(VH&ĐS) Suốt một đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Đạo đức cao cả và trong sáng của Người là tấm gương chói lọi xua tan những thấp hèn và tăm tối. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Khắc ghi lời dạy ân cần của Bác cách đây 70 năm khi Người lần đầu về thăm Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền quân và dân toàn tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu để xây dựng “Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

(VH&ĐS) Những huyền thoại, truyền thuyết, cổ tích về công cuộc dựng nước và giữ nước, những sự kiện, nhân vật, chiến công lịch sử oai hùng và bi tráng vẫn luôn sống mãi trong tâm thức của người tỉnh Thanh. Truyền thống đó được hun đúc, khơi dậy đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, tiềm năng của vùng quê “địa linh nhân kiệt” trong công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Xứ Thanh, một vùng di sản văn hóa phong phú và đa dạng

Xứ Thanh, một vùng di sản văn hóa phong phú và đa dạng

(VH&ĐS) Đi khắp các thôn, làng, bản, chòm ở mọi vùng miền tỉnh Thanh ta đều bắt gặp nhiều truyền thuyết, huyền thoại, chiến công lịch sử. Những câu chuyện, những nhân vật đều thể hiện rõ sự đấu tranh gian lao vất vả và niềm tin khát vọng, lạc quan của con người trong công cuộc khai phá đất đai, phát triển sản xuất và đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ sự yên vui cho cuộc sống.

Vị trí và vai trò của các chúa Trịnh trong lịch sử, văn hóa dân tộc (Kỳ 2): Vai trò của các chúa Trịnh trong xây dựng, phát triển KT-XH

Vị trí và vai trò của các chúa Trịnh trong lịch sử, văn hóa dân tộc (Kỳ 2): Vai trò của các chúa Trịnh trong xây dựng, phát triển KT-XH

(VH&ĐS) Khởi nghiệp từ Trịnh Kiểm đến đời chúa cuối cùng là Trịnh Bồng, trải qua 12 đời, nhà Trịnh đã có gần 250 năm trên vũ đài chính trị từ nửa đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động của quốc gia Đại Việt.

Vị trí và vai trò của các chúa Trịnh trong lịch sử, văn hóa dân tộc (Kỳ 1): Vị trí, vai trò của các chúa Trịnh trong phục hưng Nhà Lê

Vị trí và vai trò của các chúa Trịnh trong lịch sử, văn hóa dân tộc (Kỳ 1): Vị trí, vai trò của các chúa Trịnh trong phục hưng Nhà Lê

(VH&ĐS) Sau khi đánh đuổi giặc Minh xâm lược giành lại non sông cõi bờ, các vua nhà Lê Sơ đã chăm lo xây dựng đất nước hoang tàn sau hơn 20 năm đô hộ tàn bạo, hà khắc của giặc Minh.

Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi - Ông tổ Trung Hưng quốc gia Đại Việt

Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi - Ông tổ Trung Hưng quốc gia Đại Việt

(VH&ĐS) Cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống lại 80 vạn quân xâm lược nhà Minh hung bạo, thiện chiến vào cuối năm 1406 nhanh chóng thất bại bởi lòng dân không theo.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa