GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Lênin

Hãy dừng việc quy kết, đổ lỗi cho chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời

Hãy dừng việc quy kết, đổ lỗi cho chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời

Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là nỗi ám ảnh của một số học giả và thế lực thù địch trong và ngoài nước, họ cho rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lạc hậu, lỗi thời. Nhưng sự thật hiển nhiên thực tiễn và lý luận không thể chối cãi: Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn.

Dấu ấn của Lênin với thời đại và cách mạng Việt Nam

Dấu ấn của Lênin với thời đại và cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lênin mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Quốc tế Cộng sản - tổ chức có vai trò rất lớn trong việc thành lập các Đảng Cộng sản, thúc đẩy cuộc vận động cách mạng ở nhiều nước thuộc địa - ra đời gắn với tên tuổi của Lênin.

Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Trước Tượng đài V.I. Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lênin, nguyện kiên định thực hiện lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Những rung cảm khi đọc ‘Người đi tìm hình của Nước’ của Chế Lan Viên

Những rung cảm khi đọc ‘Người đi tìm hình của Nước’ của Chế Lan Viên

‘Người đi tìm hình của nước’ là bài thơ đặc sắc của Chế Lan Viên. Bất cứ khi nào đọc lại, lòng chúng ta vẫn dâng lên những xúc cảm sâu lắng về hình ảnh Bác Hồ trong thời khắc gặp được bản luận cương của Lênin. Đó là thời khắc kết thúc cuộc hành trình dài Bác từng phải đối mặt với muôn vàn gian nan, thử thách để tìm con đường cứu nước, mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Con đường dân có cơm ăn, áo mặc và độc lập, tự do, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), sáng 5/11, tại Công viên Lê Nin (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin.