GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Lê Văn Sự

Một dòng họ làm tốt khuyến học, khuyến tài

Một dòng họ làm tốt khuyến học, khuyến tài

(VH&ĐS) Đó là dòng họ Trịnh Tất Đạt, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, là dòng họ được thành lập cách đây 300 năm vào thế kỷ XVIII thời Lê Trung Hưng. Vì xã Vĩnh Minh có nhiều họ Trịnh khác nhau, để phân biệt với các họ Trịnh khác bà con trong xã gọi là dòng họ Trịnh Tất Đạt. Hiện nay dòng họ có 105 hộ với 402 khẩu.