GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Hoàng Bá Tường

Nhân lên niềm tin, khát vọng xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh

Nhân lên niềm tin, khát vọng xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh

Trong diễn trình lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, địa dư của miền đất Thanh Hóa khá ổn định, hầu như không có sự sáp nhập hay chia tách lớn kể từ bộ Cửu Chân, một trong 15 bộ thời các vua Hùng.

Thanh Hóa khắc ghi lời dạy của Bác ‘thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua’

Thanh Hóa khắc ghi lời dạy của Bác ‘thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua’

Thi đua yêu nước vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2025 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thanh Hóa khắc ghi lời dạy của Bác thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Thanh Hóa khắc ghi lời dạy của Bác thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Cách đây 70 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta còn đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. "Mục đích thi đua ái quốc là: "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Cách làm là, dựa vào: Lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân.

Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến ở Thanh Hóa

Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến ở Thanh Hóa

Thanh Hóa là miền đất ‘địa linh nhân kiệt’, đồng hành cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị.

Tô thắm thêm nghĩa tình Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tô thắm thêm nghĩa tình Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn

(VH&ĐS) Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi ‘Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào’ tại Thanh Hóa đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân từ cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang đến học sinh, sinh viên và các đoàn thể, cá nhân từ đồng bằng đến miền biển, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, tích cực hưởng ứng.