GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đầu tư phát triển

Hơn 25 nghìn tỷ đồng sẽ được đầu tư phát triển du lịch

Hơn 25 nghìn tỷ đồng sẽ được đầu tư phát triển du lịch

Nhằm đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn vừa ký ban hành kế hoạch hơn 25 nghìn tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và 2020.