GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Đô Sơn

Ngày mới ở Đô Sơn

Ngày mới ở Đô Sơn

Dưới tiết trời giá rét của mùa đông miền núi xứ Thanh, chúng tôi trở lại Đô Sơn trong những ngày cuối. Nơi đây từng được nhắc tới với nhiều cái nhất: Nghèo nhất, lạc hậu nhất, đường sá đi lại khó khăn nhất của huyện Ngọc Lặc.