GMT+7
  • Thư viện Hình ảnh
  • Album: Phát động cấp toàn quốc chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Các đồng chí đại biểu trao quà cho HS nghèo vượt khó.

Các đại biểu nhấn biểu tượng phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Các tình nguyện viên làm vệ sinh môi trường tại bãi biển xã Quảng Vinh.

Đông đảo ĐVTN là chiến sĩ LLVT trong tỉnh đã tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa