GMT+7
  • Thư viện Hình ảnh
  • Album: Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2-9

Băng rôn, áp phích đã được treo tại các các ngã tư, tuyến đường trung tâm huyện, thị, thành phố và trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đường phố được chỉnh trang đón Tết Độc lập.

Bảo tàng tỉnh mở cửa đón khách tham quan vào ngày 2-9.

Tối 2-9, Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn sẽ tổ chức ngày Âm nhạc Việt Nam.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa