GMT+7
  • Thư viện Hình ảnh
  • Album: Nghề dệt nhiễu Hồng Đô

Ông cha ta đã có câu ‘Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng’ nghề nhiễu Hồng Đô cũng lắm công phu và khó nhọc. Bắt đầu từ những cây dâu ngoài đồng bãi để nuôi tằm

Chăm sóc tằm là công việc cần mẫn

Khi tằm chín, người Hồng Đô phải chọn ra những cái kén đạt tiêu chuẩn nhất để cho bước tiếp theo

Ươm tơ

Phơi sợi tơ

Người làm nghề không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn phải có niềm say mê yêu nghề, một cái tâm trong sáng mới có thể tạo ra những tấm nhiễu nổi danh cả nước