TRANG CHỦ Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc
Thứ hai, ngày 02/03/2015 Email: vanhoadoisongdientu@gmail.com
Tìm kiếm
Góc nhìn  
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (04/03/2013-8:57)
    (VH&ĐS) Một trong những nội dung cần làm ngay trong năm 2013 vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đó là các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương…
Ảnh minh họa từ internet
 
Phải rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 
Có thể nói chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đang là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, và là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Khái quát hệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có thể xác định những chuẩn mực sau: Trung thực, tận tụy, khiêm nhường, sáng tạo, vị tha - nhân ái - khoan dung... Vận dụng lời dạy của Bác, mỗi cơ quan, đơn vị cần làm rõ hơn chuẩn mực nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên từng đảng bộ, từng chi bộ trực thuộc, từ đó tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ công chức, viên chức, cụ thể hóa vào từng nghề cụ thể, từ lao động giản đơn tới lao động phức tạp, tới công việc quản lý lãnh đạo... để thực thi có kết quả công việc được giao, những trọng trách do nhân dân giao phó. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức cho mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ được giao, gắn với Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, xí nghiệp. Cơ quan công quyền các cấp cần  tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tập trung xem xét giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác quản lý, điều hành và đạo đức, lối sống, thái độ, phong cách làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức... để ngay trong năm 2013 phải là “Năm kỷ cương hành chính” với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông, hiện đại. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân, để không chỉ cán bộ, đảng viên, mà toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Tóm lại việc đưa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng cơ quan, đơn vị đi vào cuộc sống, là biểu hiện sinh động, sâu sắc nhất của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một trong những yếu tố có tính quyết định quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đơn vị. Có như vậy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới thực sự hiệu quả.
 
Duy Hoàng
Gửi phản hồi
Các tin khác:
 • Chống thất thu ngân sách (28/02/2013-8:11)
 • Lòng thành và lòng tham (24/02/2013-20:40)
 • Vật ngoài thân (21/02/2013-10:09)
 • Cần giảm hội họp (18/02/2013-8:35)
 • Lễ hội: Phải nhìn rõ thực trạng! (05/02/2013-15:46)
 • Vui xuân xin chớ quá đà (02/02/2013-21:00)
 • Thắc thỏm khi tết về (28/01/2013-9:16)
 • Dân chủ cho nông thôn mới (24/01/2013-9:20)
 • Phép nước và lệ phố (21/01/2013-9:35)
 • Đòi quyền lợi, phải đúng luật (18/01/2013-8:59)

 • TIN MỚI NÓNG
  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thi công chính điện Lam Kinh
  Ngày hội của nghệ sỹ chuyên nghiệp ở xứ Thanh
  T.P Thanh Hóa khai trương phòng đọc sách, báo xuân năm 2015
  Khai hội đền Nưa - Am Tiên
  Sau tết, nhiều địa phương ven biển học sinh vẫn nghỉ học
  Nhiều hoạt động phục vụ nhân dân tham quan khu du lịch văn hóa Hàm Rồng
  Bắt 17 đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà bỏ hoang
  Khai hội chùa Mèo và công bố quyết định thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lang Chánh
  Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc Đặt làm trang chủ